HỆ THỐNG PHÂN LOẠI HÀNG TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI HÀNG TỰ ĐỘNG

Hệ thống băng tải vòng lặp phù hợp với hoạt động ở những khu vực có không gian hạn chế hoặc bố trí đầy thách thức và số lượng lớn các loại đích đến đích.

Một hệ thống quét, định kích thước và cân trọng lượng trong các trung tâm hoàn thành và phân phối.